ΣTOIXEIA EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ημερομηνία σύστασης: 25/01/2017
Επωνυμία: LIFE HOUSES IKE
Διακριτικός τίτλος: LIFE HOUSES
Δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΜΙΣΘΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Αριθμός: Γ.Ε.ΜΗ 141216507000
Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4000,00 ευρώ
Α.Φ.Μ: 800797070
ΔΟΥ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση: Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 47, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
TK 18531
Τηλέφωνο: 2168009146
E-mail: info@lifehouses.gr